Tom 8 Nr 3 (2019):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5
Prace poglądowe

Justyna Kutyba, Henryk Skarżyński, Elżbieta Włodarczyk, Bartosz Stawowski, Jędrzej Bartosik, Anna Ratuszniak, Piotr H. Skarżyński (Autor)
9-18
Prace badawcze

Praktyka kliniczna i badawcza

Remigiusz Ziarno, Aleksandra Grudzień-Ziarno, Jolanta Zielińska, Marcin Migaczewski, Rafał Nieckarz, Paweł Stręk (Autor)
41-48
Julita Sobańska, Katarzyna Studzińska-Grzegorczyk (Autor)
49-57
Z kraju i ze świata