Prenumerata

Koszt prenumeraty na rok wynosi 95 zł (4 numery z wysyłką).

Koszt za pojedynczy egzemplarz wynosi 35 zł

 

Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:

Instytut Narządów Zmysłów, ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany

Bank Pekao S.A.

IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089

z dopiskiem „Prenumerata czasopisma Nowa Audiofonologia”

 

Realizację prenumeraty przyspieszy przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: prenumerata@nowaaudiofonologia.pl