[1]
Beczek, P. 2021. Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość. 133, (maj 2021), 227–257. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2020.133.227-257.