[1]
Marecki, J. 2021. Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie. Nasza Przeszłość. 133, (maj 2021), 259–314. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2020.133.259-314.