[1]
Baran OFMCap, A. 2022. Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku. Nasza Przeszłość. 131, (sty. 2022), 5–41. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2019.131.5-41.