[1]
Baran OFMCap, A. 2019. Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864). Nasza Przeszłość. 131, (cze. 2019), 43–72. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2019.131.43-72.