[1]
Białkowski, M. 2019. Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nasza Przeszłość. 132, (grudz. 2019), 269–315. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2019.132.269-315.