[1]
Białkowski, M. 2018. Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. Zarys wybranych problemów. Nasza Przeszłość. 130, (grudz. 2018), 263–323. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2018.130.263-323.