[1]
Kosman, M. 2018. (t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I i chrystianizacja Państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk. Nasza Przeszłość. 130, (grudz. 2018), 333–338. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2018.130.333-338.