[1]
Trajdos, T. 2022. Biskupstwo katolickie w Kijowie i dominikanie kijowscy XIV-XV w. Nasza Przeszłość. 137, (cze. 2022), 27–68. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2022.137.27-68.