[1]
Białkowski, M. 2017. Początki odnowy posoborowej w Kosciele katolickim w Polsce (do 1972). Zarys wybranych problemów. Nasza Przeszłość. 128, (grudz. 2017), 229–272. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2017.128.229-272.