[1]
Krajniak, R. 2017. Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014. Nasza Przeszłość. 128, (grudz. 2017), 273–280. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2017.128.273-280.