[1]
Kosman, M. 2018. R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej. Nasza Przeszłość. 129, (cze. 2018), 447–452. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2018.129.447-452.