[1]
Trajdos, T.M. 2017. Kanonicy regularni od pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795). Nasza Przeszłość. 127, (cze. 2017), 21–52. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2017.127.21-52.