[1]
Staniszewska, M.K. 2017. Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijną dawngo Spisza. Nasza Przeszłość. 127, (cze. 2017), 53–80. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2017.127.53-80.