[1]
Szmerek, A. 2017. Św. Józef Kalasancjusz i początki zakonu szkół pobożnych - obchody jubileuszowe. Nasza Przeszłość. 127, (cze. 2017), 257–266. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2017.127.257-266.