[1]
Krajniak, R. 2016. Alojzy Szudrowicz, Kapituła kruszwicka w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy, Wydawnictwo Pejzaż, Kruszwica-Bydgoszcz 2013. Nasza Przeszłość. 126, (grudz. 2016), 441–446. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2016.126.441-446.