[1]
Kazusek, S. 2013. Inwentarz dóbr konwentu zwierzynieckiego w roku Pańskim 1722 spisany. Nasza Przeszłość. 120, (grudz. 2013), 97–155. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2013.120.97-155.