[1]
Kosman, M. 2013. Hanna Suchocka, Rzymskie pasje, kościoły stacyjne Wiecznego Miasta, zdjęcia Janusz Rosikoń, konsultacja ks. prof. Marek Inglot SJ. Rosikom Press, Izabelin-Warszawa 2013, s. 376. Nasza Przeszłość. 120, (grudz. 2013), 247–253. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2013.120.247-253.