[1]
Kosman, M. 2013. Andrzej Paweł Bieś Sj, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruch społecznego katolików w Galicji. Wydawnictwo WAM – Akademia Ignatianum. Kraków 2012, s. 396. Nasza Przeszłość. 120, (grudz. 2013), 261–264. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2013.120.261-264.