[1]
Trajdos, T.M. 2013. Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej. Nasza Przeszłość. 119, (cze. 2013), 21–65. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2013.119.21-65.