[1]
Jurkowski, R. 2012. Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907. Nasza Przeszłość. 118, (grudz. 2012), 5–35. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.118.5-35.