[1]
Dzwonkowski, R. 2012. Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich). Nasza Przeszłość. 118, (grudz. 2012), 38–64. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.118.38-64.