[1]
Bober, S. 2012. Losy greckokatolickiej światyni w diecezji przemyskiej w PRL. Nasza Przeszłość. 118, (grudz. 2012), 157–169. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.118.157-169.