[1]
Kawecki, R. 2012. Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego, Biały Dunajec-Ostróg 2010, ss. 449. Nasza Przeszłość. 118, (grudz. 2012), 207–217. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.118.207-217.