[1]
Kołpak, P.D. 2012. Recenzja: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, t. 11, Warszawa 2011. Nasza Przeszłość. 118, (grudz. 2012), 219–225. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.118.219-225.