[1]
Rozynkowski, W. 2012. Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego. Nasza Przeszłość. 117, (cze. 2012), 137–156. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.117.137-156.