[1]
Majewski, D. 2012. Życie codzienne kleryków w seminarium duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Nasza Przeszłość. 117, (cze. 2012), 63–76. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2012.117.63-76.