[1]
Noszczak, B. 2011. "Nawrócony" funkcjonariusz MBP: historia Wacława Hajduka (1911-1977). Nasza Przeszłość. 115, (grudz. 2011), 449–473. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2011.115.449-473.