[1]
Niebelski, E. 2022. Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii ksiedza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX wieku. Nasza Przeszłość. 137, (cze. 2022), 113–122. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2022.137.113-122.