[1]
Kopiec, J. 2016. Dziękczynienie za świadczone dobro: Kraków, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-lecie „Naszej Przeszłości”. Nasza Przeszłość. 126, (grudz. 2016), 447–449. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2016.126.447-449.