[1]
Kawecki, R. 2015. Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego. Nasza Przeszłość. 123, (cze. 2015), 303–308. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2015.123.303-308.