[1]
Matog, P. 2014. Historia organów w najstarszych polskich klasztorach sióstr klarysek. Nasza Przeszłość. 122, (grudz. 2014), 33–66. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2014.122.33-66.