[1]
Kosman, M. 2014. Recenzja: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku. Praca zbiorowa pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego i Andrzeja Marka Wyrwy, Poznań 2014. Nasza Przeszłość. 122, (grudz. 2014), 211–217. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2014.122.211-217.