[1]
Kosman, M. 2014. Krzysztof Rafał Prokop, "Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych", Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 454. Nasza Przeszłość. 121, (cze. 2014), 269–273. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2014.121.269-273.