[1]
Ursu, N. 2005. Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII- XIX. Nasza Przeszłość. 104, (grudz. 2005), 267–286. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2005.104.267-286.