[1]
Kopiec, J. 2022. Dyplomacja papieska wobec sporu o tron Polski w latach 1704-1709. Nasza Przeszłość. 138, (grudz. 2022), 81–105. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2022.138.81-105.