[1]
Białkowski, M. 2022. Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and liturgical reform in archdiocese of Cracow”, Krakow 2022. Nasza Przeszłość. 137, 2 (grudz. 2022), 2.209–217. DOI:https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.209-217.