[1]
Trajdos, T.M. 1998. Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku. Nasza Przeszłość. 90, (grudz. 1998), 113–154. DOI:https://doi.org/10.52204/np.1998.90.113-154.