(1)
Deszczyńska, M. O Genezie więzi Katolicyzmu I świadomości Narodowej W społeczeństwie Polskim W Pierwszej połowie XIX W. NP 2021, 135, 39-75.