(1)
Kośka, M. Źródła Do Kasaty klasztorów W 1864 Roku W Zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. NP 2021, 133, 115-127.