(1)
Hankus, M. J. Działalność Bodzanty Z Kosowic Herbu Szeliga Na Stanowisku Arcybiskupa gnieźnieńskiego. NP 2021, 133, 81-113.