(1)
Beczek, P. Przejawy Pornografii według Prasy Katolickiej W II Rzeczypospolitej. NP 2021, 133, 227-257.