(1)
Konieczna, M. Karmelici Dawnej Obserwy a Parafia św. Szczepana W Krakowie W XIX I Na początku XX W. NP 2022, 137, 123-144.