(1)
Wojciechowski, L. S. Drzewo Jessego I treści Pasyjne W Nastawie ołtarza Krzyża Świętego W kościele podominikańskim W Klimontowie. NP 2022, 137, 145-176.