(1)
Wiśniewski, K. Obecność wątku Maryjnego W Kazaniach świętokrzyskich. NP 2022, 137, 5-26.