(1)
Baran OFMCap, A. Uwarunkowania duchowości Zgromadzeń Zakonnych życia Ukrytego W Królestwie Polskim W XIX Wieku. NP 2022, 131, 5-41.