(1)
Baran OFMCap, A. Oddziaływanie kapucynów Warszawskich Na Kobiety W Dobie międzypowstaniowej (1831-1864). NP 2019, 131, 43-72.