(1)
Dębowska CSFA, K. Warszawski Zakład Dobroczynny „Przytulisko” Miejscem Powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących. NP 2019, 131, 169-191.