(1)
Kowalik CSFA, J. .; Czermińska CSFA, L. Działalność Towarzystwa Opieki Nad Nieuleczalnie Chorymi W Warszawie (1897-1949). Praca Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących W Warszawskiej Królikarni. NP 2019, 131, 217-239.